سافت لیفت – اسلینگ درمان بی اختیاری بانوان

بی اختیاری ادراری به معنی عدم توانایی در کنترل دفع ادرار است که منجر به نشت غیر ارادی ادرار می‌شود. بسیاری از بانوان از بی اختیاری ادرار رنج می‌برند و این وضعیت اضطراب و ناراحتی زیادی را برایشان ایجاد می‌کند، هیچ کس دوست ندارد موقعی که به بیرون از خانه می رود یا دیر به دستشویی می رسد، لباسش کثیف شود این عارضه علل و انواع مختلفی دارد برخی بانوان هنگام دویدن، خندیدن، عطسه و یا سرفه کردن، بلند کردن اجسام سنگین و یا در حین فعالیت های جسمی و ناگهانی با خروج ناخواسته مقداری از ادرار مواجه می‌شوند که به این نوع از بی اختیاری ادراری، بی اختیاری استرسی ادرار می گویند.