کاتتر هیدروفیلیک ادراری Homecath

هیدروفیلیک Homecath

کاتتر هیدروفیلیک Homecath زیست سازگار است.
لوله ساخته شده از  pvc  به طور چشمگیری اصطکاک بین کاتتر و مخاط مجرای ادرار را را کاهش می دهد.
خطر آسیب به مجرا طی استفاده طولانی مدت را کاهش می دهد.
این کاتتر آماده به استفاده است.