اسفنکتر مصنوعی ادراری 375 ZSI

اسفنکتر مصنوعی ادراری یک حلقه عضلانی است که برای جلوگیری از عبور ادرار از مثانه به داخل مجرای ادرار بسته می‌ماند. در بعضی موارد ممکن است پزشک به بیمار پیشنهاد دهد که از یک اسفنکتر ادرار مصنوعی برای کاهش بی‌اختیاری خود استفاده کند. این روش بیشتر برای درمان مردان مبتلا به بی‌اختیاری استرسی مورد استفاده قرار گرفته و به ندرت برای زنان استفاده می‌شود.اسفنکتر مصنوعی ZSI375 دستگاهی است که کنترل در دفع ادرار را دوباره به شما باز میگرداند.

این اسفنگتر یک تکه ای و متصل شامل یک حلقه بادشونده ((CUFF که دور تا دور مجرای ادرار قرار میگیرد است که قابلیت متورم شدن (باد شدن) دارد و به یک پمپ ((Pump که در کیسه ی بیضه قرار میگیرد متصل است. دستگاه به خوبی در زیر پوست کاشته شده است و هیچکدام از اجزای آن هرگز دیده نمی شود.