گایدوایر زبرا یکبار مصرف اورولوژی

گایدوایر زبرا ساخت کمپانی بیومد (Biomed) بسیار مقاوم، دارای سر هیدروفیلیک که بسیار حرکت در مجاری را آسان می سازد. بخش زبرا این گایدوایر دارای هسته از جنس نایتینول است که باعث می شود در حین حرکت دچار پیچ خوردگی نشود.