پروتز بیضه

فقدان بیضه به هر دلیلی اعتماد به نفس مردان را خصوصا در حین رابطه جنسی تحت تاثیر قرار می دهد، پروتز بیضه به شکل و قوام طبیعی یک بیضه طبیعی طراحی و ساخته شده است که برای افرادی که فاقد بیضه بوده و یا به دلایل مختلفی بیضه های خود را طی جراحی برداشته اند به عنوان یک جایگزین به جهت حفظ ظاهر طبیعی استفاده می شود. این پروتزها وزن، شکل و احساس یک بیضه طبیعی را دارد و در اندازه های مختلف در دسترس هستند. پروتز بیضه از موادی تهیه میشود که کاملا با بدن سازگار باشد و شکل و قوام بیضه طبیعی را داشته باشد. قوام ماده سازنده ی پروتز باعث اطمینان از عدم مهاجرت آن به قسمت های دیگر بدن می شود.

اکثر مردان با پروتز بیضه بسیار خوشحال هستند و اعتماد به نفس خود را بدست میاورند.