ساکرومش کازین پرولاپس مثانه و رحم

افتادگی اندام لگن وضعیتی است که در آن ساختارهایی که از اندام های لگن (کف لگن) حمایت می کنند ضعیف می شوند، لگن منطقه ای بین استخوان های لگن است و اندام های لگن را در بر می گیرد که شامل رحم، دهانه رحم ، واژن، روده ها، راست روده، مثانه و مجرای ادراری است. هر یک از این اندام ها زمانی که عضلات و رباط های حمایتی آنها ضعیف، پاره و یا کشیده شوند، می توانند دچار افتادگی شوند. پرولاپس ارگان لگنی یک وضعیت شایع، به ویژه در میان زنانی است که زایمان انجام داده یا در دوران پس از یائسگی به سر می‌برند. در این وضعیت ارگان‌های لگنی از جمله شکم (رحم ( uterus) ، مثانه، روده، و واژن درون و بیرون از دهانه واژن به سمت پائین جا‌به‌جا می‌شوند. این وضعیت اغلب با نشت ادرار (urinary leakage) در مواقع سرفه یا فشارهای جسمانی مانند زمان ورزش (که با عنوان بی‌اختیاری استرسی ادراری ( stress urinary incontinence ) شناخته می‌شود رابطه دارد.