سوزن تزریق سیستوسکوپی Matek

  • سوزن از جنس فولاد زد زنگ.
  • سر اریب جهت نفوذ عالی.
  • سر فوق تیز جهت سهولت تزریق.
  • علامتگذاری عمق تزریق جهت تزریق ایمن.
  • قفل کانکتور برای قرار دادن سرنگ.
  • بال های جانبی برای اعمال نفوظ راحت تر.