دستگاه شاک ویو متمرکز کمپانی Inceler

ویژگی های دستگاه Modus ED SWT

  • Modus Focused ED SWT تکانه هایی تا 4 هرتز و 0.25 میلی ژول ارائه می دهد.
  • گزینه های هد برای ارائه امواج ضربه ای تا عمق نفوذ 0 تا 80 میلی متر ارائه می شود.
  • قابل حمل، مفید در هر مکان و هر زمان.
  • اطلاعات روایت تصویری، نوشتاری و تصویری را با برنامه های درمانی آماده ارائه می دهد. (راهنمای موارد مصرف و پاتولوژیک)
  • با منوی ثبت نام بیمار و پیگیری، پشتیبانی آرشیو را برای کاربر فراهم می کند.
  • امکان تغییر تنظیمات فرکانس و توان در طول درمان، سهولت استفاده را فراهم می کند.
  • پارامترهای تنظیم شده در طول درمان را می توان به راحتی از صفحه نمایش دستگاه مشاهده کرد و تغییرات ایجاد کرد.
  • ژنراتور و واحد هندپیس بدون نیاز به تعمیر و نگهداری هستند.