اکسس شیت حالب یکبارمصرف اورولوژی

شیت های دسترسی حالب کمپانی (Beyo med) دارای قطر بیرونی کمتر و لومن داخلی بزرگتر در کنار اطمینان از عدم پیچ خوردگی در حین کار. دارای پوشش هیدروفیلیک جهت عملکرد بهتر و راحت تر.