استنت حالب یوونتا (انسداد و تنگی حالب)

(دیدگاه 1 کاربر)

حالب ها دو لوله به طول تقریبی 25 سانتی متر (در یک فرد بالغ)، کلیه ها را به مثانه وصل می کنند. هر گونه انسداد در مسیر حالب راه خروجی کلیه ها را مسدود می کند و ممکن است عملکرد کلیه را مختل سازد. هر چه زمان انسداد طولانی تر باشد احتمال آسیب به کلیه ها بیشتر خواهد بود، بنابراین هر چه سریعتر باید عامل انسدادی حالب برطرف گردد. هدف از درمان انسداد حالب، حذف انسداد و در صورت نبود امکان حذف عامل انسدادی، باز کردن مسیر حالب برای جلوگیری از آسیب کلیوی و یا ترمیم کلیه است.

یکی از روش های غیرتهاجمی درمان تنگی حالب تعبیه استنت حالب در محل تنگی و سپس خروج آن پس از مدت درمان میباشد.

استنت حالب یوونتا یک استنت فلزی قابل کاشت به همراه سیستم جایگذاری آن است. این استنت های پوشش دار و خودبازشونده به خوبی فشار انسدادهای بدخیم را رفع و حالب را باز نگه میدارند، عدم رشد بافت به درون استنت و عدم مهاجرت و جابجایی آن از خصوصیات برجسته و تفاوت ایجاد شده توسط استنت های یونتا با استنت های قدیمی می باشد. مقالات اخیر نشان داده اند که استنت UVENTA یک درمان کم تهاجمی آسان، ایمن و موثر برای تنگی حالب حتی در پیوند کلیه است.